X   Wiadomość
(Wiadomość zostanie automatycznie zamknięta w ciągu 2 sekund)

Zgłoś naruszenie
Pornografia – narzucanie treści erotycznych osobie, która tego sobie nie życzy


Podaj adres strony w Portalu gdzie znajduje się Komentarz/Post z Materiałem o treści erotycznej, który nie jest oznaczony jako przeznaczony od lat 18+ i nie jest opatrzony stosownym ostrzeżeniem przed wyświetleniem:Oświadczam, że informacje zawarte w tym powiadomieniu są zgodne z prawdą.

Informacja:
Po weryfikacji zgłoszenia, zgłoszone Materiały zostaną przez nas opatrzone stosownym oznaczeniem i ostrzeżeniem / komunikatem.


Wpisz swoje imię i nazwisko:  
(będzie to traktowane jak podpis)